Chapter Fifty Three - Unacceptable

51K 1.2K 276

Karina

Paglabas niya ng hospital suite ni Mark, halos sabay-sabay na tumingin sa kanya ang mga naghihintay sa labas. Nandoon pa rin si Ding katabi si Romina, si Jaime na nakaalalay kay Katrina at si... kahit marami ang mga ito, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang babaing katabi ni William.

Ang kapal din ng mukha ng babaing ito na magpunta doon at magpakita sa kanya. Mabilis na pinahid niya ang pumatak na luha sa kanyang pisngi. Naiiyak siya sa sobrang galit. She's never thought she's capable of feeling that much hate towards one person.

"Are you okay?" Maagap na nilapitan siya ni Katrina.

She only nodded in reply.

"Halika na bumalik na tayo sa room mo." Katrina wanted to reached out for her arm but she moved away.

"Mauna na kayo ni Jaime susunod ako. I need to settle some things first." Sabi niya sa kapatid.

"Karina, baka mahilo ka, magpahinga ka na muna." Sabi naman ni Jaime.

"No, I'm okay. I can handle myself." Tanggi niya.

Nakapako ang tingin niya kay Mary habang papalapit siya rito. Yumuko ito at waring hindi natagalan ang mapang-usig niyang tingin. Habang papalapit siya rito ay nag-echo sa isip niya ang sinabi ni Mark.

"Hindi totoong may relasyon kami. Pumayag lang siya na makasama ako basta dapat tulungan ko siyang sirain ang pagsasama ninyong mag-asawa." Parang nag-echo pa rin sa isip niya ang sinabi ni Mark kanina sa loob.

"Masaya ka na?" She couldn't help but asked in contempt.

"Karina." William stepped forward to meet her.

"Step aside William." She said in a dangerous tone.

"May problema ba?" Romina asked.

"William, Romina pwede mag-uusap lang kami sandali ni Karina. Baka kailangan na kayo ni Mark sa loob. Susunod ako sa inyo pagkatapos naming mag-usap." Sabi ni Mary Ann.

"Bakit pinapaalis mo sila? Bakit nahihiya ka? Ayaw mong malaman ni Romina ang tunay na dahilan kung bakit nabugbog si Mark?"

"What are you talking about? May dapat ba akong malaman?" Tanong uli sa kanya ni Romina.

"Don't ask me, ask her. Siya ang kunwaring girlfriend ng Kuya mo diba." Sagot niya rito.

Kung kanina ay nahihiya siya kay Romina dahil sa ginawa ni Ethan sa kapatid nito, ngayon ay wala na siyang nararamdaman kundi galit.

"Mary Ann, tell me. Ano ba talagang nangyari kay Kuya." Frustrated na tanong ni Romina.

"Rome, this is not the time. Si Mark na lang ang tanungin mo. Hayaan na lang muna natin silang mag-usap." Nakita niyang hinihila na ni Ding si Romina palayo sa kanila.

"Alam mo din Ding? Ikaw William?" Nilingon niya si Jaime. "Don't tell me pati ikaw."

"Kagabi lang sinabi sa amin ni Mark." Jaime said to her.

"Anong alam? Anong hindi ko alam?" Medyo tumaas na ang boses ni Romina.

"Ako ang dahilan kung bakit... nasaktan si Mark dahil sa akin. I asked him to ruin Karina and Ethan's marriage." Pag-amin ni Mary Ann.

They were all stunned to Mary's confession. For a couple of seconds, they remained silent. But it didn't lessen her animosity, Mary just made it worst.

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!