Chapter Fourteen - Escape

85.7K 1.3K 38

Karina

She knocked twice and waited. There’s no sign of movement inside. Impatiently she knocked again, this time louder.

            “Nathan! Open up.” She called irritably. The receptionist told her, he’s still inside. Was it really hard to wake him up? Its seven quarter already.

            “Sandali!” Narinig niyang sagot nito.

            “You made me wait forever.” Inis na sita niya rito.

            She let herself in even without his invitation. Went straight to the closet and picked some clothes to change the gown she’s wearing since yesterday.                

            “I guess I don’t need to greet you good morning.” Nathan snorted. “Woke up on the wrong side of the bed?”

            “I’m not here to chit-chat. I’m going back to Manila.” She informed him before she headed to the bathroom.

            Mabilis na hinubad niya ang lahat ng suot, binuksan ang shower at tumapat roon.

Unlike last night, she’s no longer crying, she couldn’t cry any more even if she forced herself. Her tearducks dried up. Finally her eyes became numb just like her heart. Ethan succeded in punishing her, her heart was badly beaten and barely beating.

She turned off the shower and grabbed a towel to dry her bosy, clothed herself, reached for the gown on the floor and get out. She went back to the closet and put the clothes inside her luggage, zipped it on and picked it up.

“Are you serious? I thought we’re going to stay for another night?” Nathan asked in disbelief.

“I changed my mind. Uuwi na ako. If you want to stay, its fine with me but I need your car. Sumabay ka na lang kila Katrina pabalik ng Manila.” Inilahad niya ang kamay. “Where’s your key?”

Nawala ang ngiti sa mukha ni Nathan ng makita nito ang seryosong ekpresyon ng kanyang mukha. “What happened? Did he hurt you?”

Ayaw na niyang pag-usapan pa ang nangyari dahil gusto na niyang kalimutan ang lahat.

“Aalis na ako. Ayokong ma-traffic sa daan.” She totally ignored his question.

“Sandali, sasabay na akong umuwi. I’ll just get my things.” Sabi ni Nathan bago nito sinuot ang pantalon na nakapatong sa kama.

Ngayon niya lang napansin na naka-boxer shorts lang pala ito.

She sighed and immediately erased the image on her mind. Seeing Nathan zipping his pants on reminded her of how Ethan removed his pants in front of her. She didn’t want to relive the events that occurred afterwards.

“I’ll just wait for you in your car.” Paalam niya ng nakakunot ang noo.

Kailangan na lumayo siya sa mga bagay na makakapagpaala sa kanya ng…

“Karina! Tama na!” Sigaw ng isip niya. What’s the use of thinking about it? There’s no going back now. Karina the martyr exsisted no more.  

Halos padabog na naglakad siya papunta sa parking lot kung saan naroon ang kotse ni Nathan. Nagsisisi siya na hindi niya dinala ang kotse niya. Mas gusto kasi niya ngayon na mapag-isa. Wala siya sa mood na makipag-usap kahit pa kay Nathan.

Ang tanging solusyon para makaiwas siya sa pag-uusisa ng kaibigan ay ang magkunwari siyang pagod at inaatok.

Malapit na siya sa sasakyan ni Nathan ng makita niyang pasakay na rin sa SUV nito si Mark. Sasakyan pala nito ang naka-park sa tabi ng kotse ni Nathan. Medyo binagalan niya ang lakad. Ito ang pinakahuling tao na gusto niyang makausap ng mga oras na iyon.

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!