Chapter Sixteen – Piece of Cake

Karina

“Anong ginagawa natin dito?”

            “Kakain.” Tipid na sagot nito.

            “Bakit dito?” Of all places, this was her least favorite.

            He somehow sensed her dislike. “Ayaw mo ba dito?”

            “Baka pwede ng sa iba na lang.” She gave him her sweetest smile to make him change his mind. “I know a place, for sure mas magugustuhan mo doon. Masarap na mura pa.”

            “But, I already made a reservation.” He scratched his head and stood his ground when she tried to pull him. “I’ve heard they have the best steak. We should give it a try.”

            Sumimangot siya at umarteng nagmamaktol. “Basta ayoko dito. Kung alam ko lang na dito mo ako dadalhin. Hindi na sana ako sumama sa iyo. Iuwi na lang ako.”

            He sighed and gave in to her whims. Nagawa pa rin nitong ngumiti kahit na halatang nalungkot sa pagyaya niyang umuwi. “Papasok lang ako sandali.”

            “Bakit pa?”

            “Makiki-CR  lang ako.”

            “Huwag na diyan. Iiwan mo pa ako dito sa labas.” Tutol niya sa gusto nito. .

             “Kung ayaw mong maiwan, sumama ka na lang muna sa akin sa loob.” As soon as he found her hand she pulled it away.

            “Lalong ayaw kong pumasok diyan. Ang kulit!”

            “Sandali lang ako promise!”

            “Doon na lang sa pupuntahan natin mag-CR.”

            “Hindi ko na kaya, ang layo ng binyahe natin eh.” Nagsimula na itong humakbang paatras at palayo sa kanya. “Mabilis lang, hindi mo mamalayan na umalis ako.”

             She sighed and read the name of the place. He brought her in this fancy place. She should be thrilled to know he’s willing to spend that much but she’s not. Fine dinig was not her cup of tea. Besides, she knew the owner and she didn’t like him.

            She’d rather eat in fastfood.

            “Ang tagal mo naman.” Sita niya pagbalik nito. “Akala ko ba mabilis ka lang?”

            He piched her nose. “Bakit ang sungit mo ha?”

            Iniwas niya ang mukha. “What are we waiting for? Halika na alis na tayo.” Nauna na siyang lumakad rito. “Nagugutom na ako.”

            Malayo na rin ang nalakad niya pabalik sa kung saan nila ipinark ang sasakyan, nang mapansin niyang wala ito sa tabi niya. Nilingon niya ito at nagulat siyang makita niya itong nakahiga. Patakbong bumalik siya at lumuhod sa tabi nito.

            “Anong nangyari? Okay ka lang?” Nag-aalalang tanong niya.

            “Nahilo yata ako sa gutom.” Sabi nito na bahagya pang pumikit.

            “Kaya mo bang tumayo?” Tanong niya rito bago lumingon sa paligid. Naghahanap siya ng pwede niyang mahingan ng tulong. “Guard! Please tulungan n’yo po kami.”

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!