Three days after

Karina

"Karina, I'm sorry."

Nagmulat siya ng mata. Nangiti siya ng marinig niya ang pagtawag sa pangalan niya. Muli siyang napapikit. Hinihila ng antok ang diwa niya.

Pero gusto niyang salubungin ang asawa.

Tatlong gabi itong hindi nakauwi sa kanila dahil may nangayri sa hotel. At kagabi nag-away silang mag-asawa. Napagsalitaan niya ito ng mga masasakit na salita. But now he's here, saying sorry.

She blinked once, twice and gave in.

Hindi niya mapaglabanan ang pamimigat ng kanyang mga mata. But when she finally closed her eyes, she felt the burning need to touch Ethan, to hug him, to kiss him and to make love to him.

She missed him that much, wanted him badly and craved for him to be inside her.

Muli ibinukas niya ang mata niya at nakita niyang nakatunghay ito sa kanya. Hinawakan ni Ethan ang braso niya at inilagay iyon sa batok nito. Agad na kinabig niya ito palapit sa kanya. Napapikit na naman siya sa antok. Ibinuka niya ang bibig. Sinubukan niyang bumangon. Gusto niyang idikit ang sarili rito.

But he was teasing her, she felt his hand caressed her arms. His breath she could feel on her neck. She moaned in anticipation.

"I want you take me now!" Impatiently she uttered. The burning desire she felt right now was with great intensity.

"Karina?" She heard him call her name.

"Yes, yes! Kiss me more honey! I want you now! " So when she felt him moved away from her, she tried to stop him.

Isang malakas na kalabog ang narinig niyang sagot nito sa kanya. Nalaglag ba si Ethan sa kama? Gusto niyang tulungan ang asawa pero parang gusto pa niyang matulog. Ipinikit niya muli ang mga mata.

"No!" Her plea with her eyes partially opened. She didn't want him to go away.

Pinilit niyang bumangon at kahit sobrang antok ang nararamdaman niya. Ikinurap-kurap niya ang mga mata. Nakita niya si Ethan. Nagsalubong ang mga mata nila ni Ethan. Nginitian niya ito ng matamis.

Napapikit muli ang mga mata niya.

Nakita niyang nakatayo si Ethan, nakahubad, nakasuot lang ng... pinilit niyang dumilat ng dalawang segundo. Nakasuot lang ito ng boxer shorts.

Nakita niyang bumagsak ito.

Napabagsak ito sa sahig ng makita niyang sinuntok ito. Sinuntok si Ethan ng isang lalaking mataas, mukhang malaki din ang katawan... pilit niyang inaaninaw ang mukha ng lalaking sumusuntok sa asawa niya.

Nanlaki ang mata niya ng makitang ang sumusuntok kay Ethan ay walang iba kundi si Ethan din. Nakita niyang itinayo nito ang asawa niya, ang nakahubad na si Ethan at makailang ulit na sinuntok nito iyon sa mukha.

Kailangan niyang pigilan ang isa pang Ethan. Isang impostor? Baka kung ano ang mangyari kay Ethan, sa asawa niya.

"Huwag, Ethan please huwag maawa ka!" Sigaw niya.

Kahit hilo ay sinubukan niyang tumayo at naramdaman niyang nalaglag ang kumot sa katawan niya. Nakaramdam siya ng ginaw. Mabuway ang tayo niya at napayuko siya. Gusto niyang takpan ang sarili, naka-bra't panty lang siya.

Pero wala siyang makitang ipantatakip sa sarili. Lalo siyang nahihilo kapag iniikot niya ang tingin sa paligid. Humakbang siya pero hindi niya kinaya at muli siyang napaupo sa kama.

"Huwag tama na Ethan!" Narinig niyang sabi ng ibang tinig.

Nakita niyang may babaeng lumapit sa dalawang Ethan. Sino iyon? Siya ba iyon? Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi niya makilala. Hilong-hilo na siya sa antok.

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!