Karina

“You mean to say, you knew this all along and you didn’t bother to tell me?” Sita ni Katrina kay Nathan.

        Tapos na ang reception at kasalukuyan silang naroon sa honeymoon suite nila Jaime at Katrina. Her sister was avoiding her mula pa kanina na matapos ang picture taking. Kaya nagpasama na siya kay Nathan para makapag-usap na sila. Pero mula ng papasukin sila ni Jaime sa suite ay tanging si Nathan lang ang kinakausap ni Katrina.

        Ganoon ba kalaki ang galit nito sa kanya?

            “I am there ng maghanap kami ng bahay na matitirhan niya sa Davao. Napagkamalan siya ni Ethan na ikaw. We didn’t bother to correct him but I’ve never thought she’ll end up marrying the guy,” Paliwanag ni Nathan. “She even asked me then na magpanggap na boyfriend niya. I didn’t even have a clue na may gutso pala siya kay Ethan.”

            She remembered that day. Iyon ang araw na naisipan niya na lisanin ang Baguio at pumunta ng Davao. It happened last year, almost 9 months ago. Sem-break iyon at nagpasama siya kay Nathan na pumunta ng Davao. It was October 22, 2013.

            Napagkamalan siya ni Ethan bilang si Katrina.

            “Katrina?”Bungad sa kanya ni Ethan ng makita siya.

            “You know each other?” Tanong ni Nathan sa kanya.

            “Ethan, bakit hindi mo sila pautuluyin. Dito na kayo mag-usap., mainit sa labas.” Sabi ni Mary Ann.

            Hindi niya inaasahan na makikita pa niya si Ethan pero ang higit na ikinagulat niya ay ang matuklasan na nakatuluyan pala nito at si Mary Ann.

            “Karina?” Bati sa kanya ni Mary Ann.

            “Congratulations.” Bati niya sa mga ito. “Kayo din pala ang nagkatuluyan. Si Nathan boyfriend ko. Nate si Mary Ann classmate ko noong high school. Si Ethan naman ang husband niya.”

            Natawa si Mary Ann. “Naku hindi ko asawa si Ethan, kami ng nanay ko ang caretaker nitong bahay nila.”

            “Ah, ganoon ba?” Napangiti siya sa natuklasan.

            “Sorry pero si Katrina or si Karina ka ba” Tanong ni Mary Ann na may alanganing ngiti.

            “Siya si Katrina.” Naunahan siya ni Ethan na magpakilala. “Her smiles are different from Karina.”

            “How did you know?” Nathan asked.

            “When she smiles, her eyes are smiling too.”

            Hindi na niya itinama ang maling akala ni Ethan. Hinayaan niya na isipin nito na si Katrina siya. Naiisip niya na wala namang masama na muli siyang magpanggap. Sa katunayan ay pabor pa sa kanya dahil sa ibinaba ni Ethan ang renta niya sa bahay. Noong una pa nga ay nais nito na patirahin siya ng libre but she insited on paying.   

            “Kahit na! Alam mo pa rin kung nasaan siya tumira pero sa tuwing tinatanong kita noon. Palagi mong sinasabi na hindi mo alam.” Galit na sita ni Katrina kay Nathan.

            “Kat walang kasalanan si Nate,” singgit niya sa usapan ng dalawa. “Ako ang nagsabi sa kanya na huwag sabihin sa iyo. Kat, I’m sorry huwag ka ng magalit sa akin.”

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!