Chapter Fifty Six - Uncertain

69.6K 1.3K 151

Ethan

Not again! Seeing Karina with another guy was totally insane! He didn't see it coming. The first time it was with Mark but now his wife was lying next to Nathan. Yet, the intensity of his jealousy was the same, it's like a kick to his stomach.

His only consolation was both Karina and Nathan were fully dressed.

Kagaya ng plano niya kanina, naroon siya para mikapag-ayos kay Karina. His right fist was still painful due to the punches that he made. Walang mangyayari kung pagaganahin na naman niya ang init ng ulo. Kaya kahit sa mga oras gusto na niyang hatakin palayo si Nathan kay Karina, magtitimpi siya.

Nakasandal si Nathan sa headboard habag nakahiga sa dibdib nito si Karina. Sinalubong siya ng mapang-inis na ngiti ni Nathan. Parang hinihintay kung ano ang susunod niyang gagawin. Lumapit siya ng kalmado.

He saw Karina was sleeping on Nathan's chest.

"Pwede bang iwan mo muna kami. Kailangan naming mag-usap ni Karina." He's trying his best to suppress his irritation. Pinaalala niya sa sarili niya na siya ang mahal ni Karina at kaibigan lang ang turing nito kay Nathan.

"Magigising si Karina kapag gumalaw ako." Sabi ni Nathan sa mahinang boses. "Ngayon lang siya natigil sa kakaiyak."

Parang tinaldyakan naman siya, this time sa dibdib ng mapagmasdan niya ang mahimbing na pagtulog ng asawa. Tama si Katrina, kailangan na hintayin na lang muna niyang magising si Karina, kahit nakapikit ito ay halata mo na galing ito sa pag-iyak.

Wala siyang magawa kundi tiisin na makita ang asawa niyang may katabing iba. He didn't thought he had that much of a self control. Kung ang kapalit ay mapayapang pagtulog ng babaing pinakakamamahal niya.

He's willing to endure anything.

"Ayaw mong maupo baka mangawit ka." Naroon pa rin ang mapang-uyam na tingin ni Nathan.

Hindi siya maaring magkamali pero parang lalo siya nitong iniinis. Hinapit pa nito lalo palapit sa katawan nito si Karina.

"Akala ko ba ayaw mong magising si Karina, huwag kang masyadong malikot." Mahinang sita niya rito.

"Nangangawit ang braso ko eh, bakit may problema ba?" Tanong nito sabay ngisi.

"As long as you keep your hands to yourself, wala tayong magiging problema." Banta niya rito.

"What if I don't, anong gagawin mo?" Aroganteng tanong ni Nathan.

"Maybe some other time I'll show you how pissed I am but now. Narito ako para kausapin si Karina at hindi para makipag-away sa iyo."

"Ako din pagod ako sa susunod na lang." Kaswal na sagot ni Nathan. "Matulog na din muna ako. Hintayin mo na lang kaming magising si Karina."

Kumuha si Nathan ng unan at inilagay iyon sa ulunan nito. Okay lang sana kung matutulog ito pero ang hindi niya nagustuhan ay ang ginawa nitong pagtagilid paharap kay Karina. Nang akma nitong iyayakap ang isa pa nitong braso kay Karina, pinigilan na niya iyon.

"Huwag mong sagarin ang pasensya ko." Mahigpit na pinisil niya ang braso nito.

"Good, 'yun naman talaga ang gusto ko eh." Ani ni Nathan sabay ngisi.

"Enough!" Biglang sabi ni Karina. "Nathan, tama na."

Ikinagulat niya ang mabilis na pagkilos ni Karina at bumangon ito mula sa pagkakahiga. Akala niya mahimbing ang tulog ni Karina. Kanina pa ba ito gising?

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!