Chapter Eight - Family Picture

75.3K 1.1K 35

Present Time

Karina

She was standing with the groomsmen waiting for their turn on the photo shoot. The wedding ceremony ended beautifully when the groom kissed the bride. The commotion earlier were long been forgotten. All you could hear from the crowd were congratulations and praises.

            Nakatayo sa harapan niya si Nathan at nakapako ang tingin nito sa kanya. Hindi nito kailangang magsalita para malaman n’ya ang kasalukuyang iniisip nito. Kung hindi lang nila kailangan na magpa-picture malamang ay kanina pa siya nito inilayo sa lugar na iyon para tanungin at sermonan.

            Pero kung may higit na nangangailangan ng paliwanag niya ay walang iba kundi si Katrina. She turned her gaze to her sister, iba’t-ibang posed ang ginagawa nito kasama si Jaime, si Tita Lorena at si Don Eduardo. Napatingin siya sa nakangiting mukha ni Jaime.

                Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon mamaya, she’d kick him on his shin.

            There’s no need for him to drop the bomb like that. Paalis na sila ni Ethan ng sabihin ni Jaime kay Katrina ang totoo. Hindi na siya umaasa na masasagip pa niya ang ang pagsasama nila ni Ethan, pero ayaw niyang iyon ang maging dahilan ng pagkakasira nilang magkapatid.

            Saglit na nagtama ang paningin nila ni Katrina. Nakita niyang nawala ang mga ngiti nito. She sighed. With just one look, she knew what she’s thinking and feeling right now.

            And definitely, it’s not good!

            Lumingon si Jaime at ganoon din ang photographer sa gawi niya. Marahil ay pati ang mga ito ay napansin ang pagbabago sa mood ni Katrina. She looked down and sighed again, mali na manatili pa siya roon. Tuluyan lang niyang masisira ang napakahalagang occasion sa buhay ng kapatid.

             “Mauna na ako, Nate.” Paalam niya sa kaibigan.

            “Where do you think you’re going?” Mark asked. “We’re next, tinatawag na tayo ng mga photographer.” He even blocked her path.

            “Nate.” Paghingi niya ng saklolo sa kaibigan. Wala siyang energy na makipag-iringan kay Mark.

            “After this, we will go.” Nilapitan siya ni Nathan at hinawakan siya sa braso para alalayan.

        Kahit labag man sa kalooban niya ay sumama na siya rito sa paglapit sa newly wed couple. Kasunod nila ang tatlong kaibigan ni Jaime. Nakita niyang inaakay na palayo ni Tita Lorena si Don Eduardo papunta sa presedential table.  

        “Miss,” tawag sa kanya ng photographer. “Join them, ikaw muna, ikaw lang ang pamilya ng bride?”

        She hesitated when she saw the blank stare of Katrina. Her sister was mad at her.

        “Nate sama ka..” Hinawakan niya sa braso si Nathan. “You are family.”

        Hinila niya si Nathan palapit sa mag-asawa. He’s like a brother to them kaya dapat lang na makasama nila ito sa picture. Nakita niyang sumimangot si Jaime pero napangiti naman si Katrina.

        “Of course you should join us. Dito ka sa tabi ko Nate.” Yaya ni Katrina kay Nathan.

        Lumapit si Nathan kay Katrina at siya naman ay tumayo sa tabi ni Jaime.

        “Ayan, ganyan nga.” Sabi ng photographer before he clicked his camera.

        “Nice suggestion ha.” Sarcastic remark ni Jaime.

        “Accept it, Nathan is family.” Sagot niya kay Jaime.

    After a couple of shots, the photographer stopped. “Guys, your smiles look like you’re mannequins. Bigyan naman ninyo ng buhay.”

        “Excuse me, I’d like to join them.”

        Napasinghap siya ng malakas ng makita niyang papalapit si Etha at si…. She thought he left already. Bakit pa ito bumalik at kasama pa nito si Mary Ann?  

        “Sir, family lang po muna ng bride.” Tanggi ng photographer.

        “I am family, right?” Sa kanya nakatingin si Ethan.  “Asawa ako ng isa sa kambal.”

        Suddenly the tension filled the air. Tiningala niya si Jaime at nakita niyang nakatiim bagang ito.          

        “Yes, he’s family too.” Basag ni Katrina sa katahimikan.

        “Baka mayroon pa diyan na pamilya ng bride.” Lumingon-lingon muna ang photographer sa paligid. Lumapit na po. “Kung wala na. Sige Sir, tabihan mo na ang asawa mo.” Sabi ng photographer kay Ethan.

        With his stares still locked on hers, he walked towards them, not to stand beside her but beside Katrina.

        “Would you mind?” Narinig niyang sabi ni Ethan kay Nathan. “I want to be next to Katrina.”

        “You’ve heard the photographer, tabihan mo daw ang asawa mo.”  Nathan sneered.

        “That’s what I’m doing.” Insist ni Ethan.

         “Make a scene and I won’t hesitate to throw the two of you out.” Jaime said through gritted teeth.  

        Mabilis na pumagitna siya sa tatlo. “Please.” Pakiusap niya.

        “Game.” Matapang na sabi ni Ethan.  

        “Ethan, stop it.” Saway niya rito. Na sinuklian lang nito ng galit na tingin.

         “Guys, this is not the time for chatting.” Pukaw ng photographer sa kanila.

        “See the result of what you’ve done.” Finally, Katrina talked to her. “Let’s all fight later but not in front of a camera. Nathan, let him be. Hayaan mo na si Ethan sa tabi ko.”

        “No.” Tutol ni Jaime.

        “Jaime, para matapos na. I’m tired of all these drama.” Pakiusap ni Katrina kay Jaime.

         “I’m sorry.” Nagawa pa niyang sabihin sa kapatid.

        Hindi siya sinagot ni Katrina. Kumapit siya sa braso ni Nathan bago humakabang pabalik sa tabi ni Jaime.

        “Oh bakit ganyan ang pwesto ninyo?” Takang tanong ng photographer.

        Napapagitnaan ni Katrina sina Ethan at Jaime samantalang siya ay nakatayo sa pagitan nila Jaime at Nathan.

        “Stop asking and just take the shots!” Utos ni Jaime sa photographer.

        Halatang nagulat ito sa tonong pagalit ni Jaime.

        Sinunod nito ang sinabi ni Jaime. With the use of his camera, the photographer captured the awkward moment.

         “Ito ba ang pinag-usapan ninyo? Ang hindi ngumiti sa picture?” Hirit ng photographer.

         They just stood there. No one dared to answer. Her guess was all of them didn’t bother to care, kung ano man ang magiging kakalabasan ng picture nila. 

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!