*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Ethan

He turned his phone off. Kanina pa tumatawag si Mary Ann but he's ignoring it. There were more important things he needed to attend to than to update her of what's going on. Kung naiinip ito na malaman kung anong nangyayari, siya rin ay naiinip sa pagdating ni Karina.

One hour thirty nine minutes na siyang naghihintay.

"Bakit gusto mo pang makausap si Karina?" Tanong sa kanya ni Jaime pagbalik nito sa living room.

Iniwan na siya ng mga ito kaninang mag-isa. He rather waited on his car but Katrina insisted he stayed inside. Pinagsisihan niya na pumayag siya, kukulitin na man kasi siya ng asawa nito.

"Dahil pag-uusapan namin kung papayag ba ako sa ginawa niyang pagpapalit ng pangalan sa Marriage Certificate namin."

"Anong papayag? Tapos na iyon, napalitan na ang pangalan na nakalagay roon." Gulat na sabi ni Jaime.

"Kagagaling ko lang sa Lolo mo, siya pa nga ang nagsabi sa akin na, I need to conforme first. So technically... you know what I mean."

Nakita niyang kumunot ang noo nito at halos umusok ang ilong sa inis. Siya ngayon ang napangiti. Nakaganti rin siya.

Napatayo siya ng marinig niyang may pumaradang sa sasakyan sa labas.

Lumapit si Jaime sa pinto at pinagbuksan ang dumating.

"Anong ginagawa mo rito?" Narinig niyang tanong ni Jaime.

Bumukas ang pinto at nakita niya ang ex-boyfriend ni Karina.

"Anong ginagawa mo rito?" Nathan asked him the same question.

"Asan si Karina? Akala ko kasama mo siya." Tanong niya rin rito.

"Hindi ko alam kung nasaan siya. The last time I've seen her was the day after the wedding, nung pinuntahan niya ako sa kwarto niya."

Did he really need to emphasize that Karina went to his room?

"Si Nathan na ba 'yan?" Lumabas si Katrina na naka-apron at may dala pang sandok.

"Oo I'm here." Sinalubong ni Nathan si Katrina at inabot ang dalang plastic. "I bought you something. Oranges."

"Wow, thanks. Halika samahan mo muna ako sa loob." Yaya ni Katrina kay Nathan.

Naiwan uli sila ni Jaime sa living room.

"Nasaan ba talaga si Karina?" Kunot-noong tanong niya.

"Parating na 'yun." Sagot ni Jaime. "Baka na-traffic lang."

"Pero sino ang kasama niya?" Nag-aalalang tanong niya. "Hindi nagda-drive si Karina. Don't tell me na nag-commute siya?"

"Relax, Karina's safe."

May narinig uli silang pumaradang sasakyan.

"Ayan na sila." Sabi ni Jaime.

"Sinong sila?" Takang tanong niya.

Muling lumapit si Jaime sa pintuan at pinagbuksan si Karina.

"Kumusta ang bagong cover girl?" Bungad ni Jaime kay Karina.

Ngiti lang ang sinagot ni Karina rito. Nakita niyang kasunod nitong pumasok ng bahay si Mark, ang ka-date ni Mary Ann. Anong ginagawa nito rito? Ito ba ang kasama ni Karina?

Nakunot-noo siya ng magtama ang kanilang mga paningin. Nakita niyang nawala ang ngiti sa mga labi nito. Mukhang galit pa rin ito sa kanya.

"Kanina pa 'yan naiinip sa kakahintay sa inyo." Sabi ni Jaime ng nakangisi. "Baka kung saan pa kasi kayo nagpunta pare." Sita nito kay Mark.

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!