Mary Ann

"Where's Ethan?" She asked.

"Wala pa po. Tumawag po at nagsabi na ma-late daw po ng pagpasok." Sagot ni Dina, sekretarya ni Ethan

Napasimangot siya. Kahapon din ay late itong pumasok. Hindi na siya magtataka kung araw-araw na itong mahuhuli. Kung bakit kasi naisipan pa nitong tumira sa Greenhills.

"What's his schedule for today?" Tanong niya uli.

"Wala naman po Ma'am. May kailangan lang siyang pirmahang mga checks."

"Hindi ba ngayon siya naka-schedule na bisitahin ang construction sa Palawan?" Lalong lumalim ang kunot sa noo niya.

"Kahapon po pina-cancel niya sa akin yung flight niya. But he asked me to book two tickets to Palawan next week." Sagot ni Dina.

She sighed in frustration. Ethan was starting to be irrational by delaying important things. For what? For some girl who made a fool out of him?

Pero hindi na magtatagal ang kahibangan ni Ethan.

"Dina, mag-absent ako ng isang linggo. Ikaw na muna ang bahala kay Ethan."

Isang linggo?" Gulat na tanong nito sa kanya. "Ngayon lang po ata kayo nag-leave mula ng naging sekretarya ako ni Sir at isang linggo pa."

"May importante lang akong kailangang asikasuhin. But you can call me anytime and don't forget to give me updates on what's happening here."

"Sige po Ma'am Mary Ann. Ano naman ang aasikasuhin ninyo Ma'am? Siguro mag-beauty rest kayo para sa lakad ninyo next week ni Sir Ethan." Nakangiting tukso nito sa kanya.

"Wala kaming lakad ni Ethan next week." Aniya.

"Hindi ba kayo ang kasama ni Sir Ethan sa Palawan next week?"

"Sinabi ba niya na ako ang kasama niya? Wala kasi siyang nabanggit sa akin eh." There's a hint of hope in her voice.

"Wala siyang sinabi pero tumanggo siya ng sabihin kong na-booked ko ang ticket ninyong dalawa." Biglang natutop ni Dina ang bibig. "Naku! Baka sorpresa sa inyo iyon ni Sir Ethan! Ma'am huwag mong sasabihin na alam na ninyo ha. Baka pagalitan ako kasi inunahan ko pa siya ng pagsasabi sa inyo."

Tipid na ngiti lang ang isinagot niya kay Dina. She tried to conceal her excitement. It felt like years since they went for a trip alone. Hopefully by next week, she'd be able to eliminate Karina in the picture.

Kailangan niyang magtiwala sa sinabi ni Mark na magagawa nitong mapaghiwalay sila Ethan at Karina. But sadly, she had to endure being with him. What a deviuous trade! Which didn't surprise her at all, she's dealing with a cunning arrogant jerk.

Lahat kaya niyang gawin para kay Ethan, para maging kanya si Ethan.

When she looked away, she saw a long envelope sealed in an Air21 plastic.

"Ano ito?" She picked it up and read the transmittal to know where it came from.

"Para kay Sir Ethan, ka-deliver lang po kanina. Hindi ko po binuksan kasi mukhang confidential." Dina informed her.

"I'll get this. Ako na lang ang magbibigay kay Ethan."

She didn't wait for Dina's answer. May pagmamadali na tinalikuran niya ito at pumasok sa loob ng opisina ni Ethan. She went straight to her table. Since most of the time Ethan was either in Davao or in States, she practically used his office. Nito lang siya nagpadagdag ng isang table para may magamit siya kung sakaling andoon si Ethan.

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!