Chapter Sixteen - Piece of Cake

Magsimula sa umpisa

            Lumapit naman agad at tinulungan sila nito. “Sandali Manong,” Pigil niya sa pag-akay nito sa kasama niya. “Doon po kami naka-park.” Ibang dereksiyon kasi ang tinatahak nito papasok ng hotel.

            “Naku, Ma’am. Pumasok na muna po kayo sa loob kasi hindi pa pwedeng mag-drive si Sir.”

            “Ako naman ang mag-drive. Kailangan na maitakbo ko agad siya sa ospital.” Aniya.

            “Ay painumin n’yo na lang muna po ng tubig si Sir.”

            Gusto pa sana niyang sabihin rito na may tubig sila sa loob ng sasakyan kasi dumaan sila kanina sa convenience store kaso hahaba lang usapan. Pumayag na rin siya sa gusto nito. Dapat ay matuwa pa nga siya sa concern nito sa kanila.

            When they entered, she noticed everyone was smiling at her, employees and guests. Out of courtesy, she smiled back.

            “Pwede na siguro kami dito.” She stopped the guard. “Can we just ask for a glass of water.”

            Hindi pa man nakakalayo ang guard ay may lumapit na agad sa kanila. Isang waiter na may dalang trayat naroon ang isang slice ng cake..

            “I don’t order that. I just need a glass of water.” Naguguluhang sabi niya.

They were in the middle of the hotel lobby and how come the waiter was serving them deserts?

“Masarap daw iyan. Kahit tikman mo lang.”Sabi nito sa kanya.

“Ayoko.” Tanggi niya. “Why did you order that? Eh hindi pa nga tayo kumakain?” Sita niya rito. “Umalis na nga tayo, mukhang okay ka na naman ata eh.”

What he did next made her jaw dropped. He picked up the small plate where the cake was placed, got down and bended his knee.

            “I planned everything, us having a dinner with beautiful music and flowers, lastly this dessert. Not expecting you would turn it down. Be kind enough, love. Please slice the cake and just looked for the ring. I’m sorry it turned out to be like this. I never thought asking you to marry me would be this hard.” He said smiling nervously.

            She was speechless.

Was this for real? Ethan was proposing to her? Asking her to marry him?

            “I don’t know what to say.”She admitted.

            “A simple ‘yes’ will do.”Ethan wnxouraged her.

            Teary eyed she smiled and nodded. “Yes, I will marry you.”

            He immediately raised himself up and pulled her in an embrace. She hugged him back, put her hand on his nape and pulled his face down to hers. She initiated the kiss but soon enough he took in charge and deepened the kiss.

            When their lips parted, pinagdikit nito ang mga noo nila.

“I love you.” She whispered.

            “Love you more.” He replied. “How about the ring?”Tinignan nito ang hawak na saucer.

            “We’ll eat the cake in your car.” She suggested. “Let’s go, we are making a scene.”

            “I don’t care.” He shrugged his shoulders. “I want them to know how happy I am. I will soon be marrying the love of my life.” He looked around and introduced her to everybody. “Gusto ko pong makilala ninyo, ang soon to be Mrs. Katrina Graciella Morgan.”

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!