33 Ceasefire

36.1K 979 32
                  

Bree POV

Tumaas ang isang kilay ko sa isang malaking bungkos ng yellow roses na dala-dala ng nakangiting si Aria. Kung pagbabasehan ko sa dami at ganda ng pagkaka-arrange ng bulaklak ay masasabing sa de kalibreng florist ito pinagawa.

"Ma'am, may nagpadala po." Ani Aria na sa lapad ng ngiti ay aakalain mo na para sa kanya ang hawak niyang bulaklak. Nang ipatong ni Aria ang bulaklak sa lamesa ko ay kaagad kong kinuha ang card na kasama sa bulaklak.

Dinner. Tonight?
CDV

Iyon lang ang nakasulat sa card sa isang manly na sulat. Napataas ang gilid ng labi ko sa isang sarkastikong ngiti. CDV. Clyde De Vega. If I'm not mistaken, yellow roses means asking for forgiveness. Is this how Clyde asks for forgiveness after hurting me and leaving me two nights ago?!

"Ang sweet naman po ng boyfriend niyo Ma'am. Grabe!" Kinikilig na ani Aria. Aria looked blown away by Clyde. Who wouldn't? Clyde made a big impression to all my employees after that company dinner. They can't stop gushing about him and asking me all about him which I answered with a tight smile or a shrug.

"Get back to work, Aria." Tanging sagot ko sa dalaga na agad namang tumalima.

If only they knew how bad he treated me. And now he is pretending to be the sweet doting boyfriend who sends flowers at the office? Pakitang-tao pa rin ba ito para sa mga empleyado ko? Nalamukos ko ang card at itinapon iyon sa basurahan.

All his crass words are still fresh on my mind. How he vehemently said he hates me. How he said I'm after his money. And how he never believed anything I said. But what irks me the most is that he never gave me a definite answer as to what's goes on with him and that woman. I never cared if he accused me of using him or his money or that I'm lying through my teeth. But what's driving me berserk is that the thought that there's something between him and Miss Prim and proper. I know what this is that's been eating me up for two days now. It's jealousy at its finest! Marahil nagtataka ngayon ang lalaking iyon kung bakit hindi ako sumunod sa usapan na sa bahay niya ako uuwi kagabi. After he left me that night, I didn't go back to that house. At ngayon siguro ay alam niya na nasaktan ako sa ginawa niya kaya pakunswelo ang mga bulaklak na ito. Pinulot ko iyon at tangkang itatapon din sa basurahan pero nagkuli ako. This is the first time that I received flowers from my husband. Sandaling napatitig ako sa mga namumukadkad at matingkad na rosas at 'di ko mapigilan ang gumuhit na ngiti sa aking labi na mabilis ko namang natampal ng palad ko.

Gawd! It's just flowers! When did I become so sappy?! I'm acting like a lovestruck fool! Kaya naman agad kong ipinatong ang bouquet na iyon sa sidetable malapit sa aking sofa, malayo sa aking paningin mula sa aking working table.

Gaya nga ng inaasahan ko pagkalabas ko ng opisina ko ay naroon na si Clyde. Nakikipagkwentuhan siya sa ilan sa mga empleyado ko na para bang kaibigan niya ang lahat ng mga naroon. As usual, my employees are looking at him with admiration written in their faces. Nakakainis. Kelan pa naging popular ang binata sa lahat ng empleyado ko?! Napalakas yata ang pagsara ko sa pinto ng opisina ko ng lahat sila ay napatingin sa gawi ko. I plastered my poker face ng lumapit na si Clyde sa akin at humalik sa pisngi ko. Lahat ng empleyado ko ay todo ngiti sa ginawa ni Clyde, but me, I ignored it kahit na ba naroon nanaman ang kakaibang tibok ng puso ko.

"Aria, we have an early meeting tomorrow with the Agaro. Make sure everything we need is in order before you take your leave." Bilin ko sa sekretarya ko na agad nawala ang ngiti sa labi at pormal na napatango. Walang ibang salita na naglakad na ako palabas. Clyde trailing behind me. He knows I'm angry.

"Mukhang LQ"
"Parang galit si Ma'am"
"Bad mood yata."
"Kaya yata may pa-flowers si Sir."

Hindi nakatakas sa tenga ko ang mga bulong-bulungan nila. But again, I chose to ignore them. Derederetso lang ako hanggang sa marating ko ang elevator at pumasok doon. Clyde went in and stood beside me. I can hear his heavy sighs and he looks anxious. It was awkward being with him again. I almost told him I love him that night. Pero ano ang ginawa niya? He shut me down and called me a liar. Pagkatapos ay pinagtanggol pa niya ang Claire na iyon habang hinahayaan niya akong mag-isip kung anong namamagitan sa kanilang dalawa. I was not able to get a good night sleep just thinking about them. Masakit. I can't curb this jealousy out of my system. If he is punishing me with that burden then he succeeded, with flying colors.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon