15 Dashing Dandy

32.3K 897 28
                  

Bree POV

I was sitting in one the couches in the store waiting for Clyde as he fits the clothes I chose for him. I was tediously flipping through the magazines of the store when I heard Clyde calling my name.

I look up only to be stunned at his transformation. He looks dashing at his prussian blue three-piece suit. I felt like melting by the sight of him. I was expecting him to look a little better than before but not this much! I mean, the guy has a great bod but I didn't  expect him to look this good in a suit. Way too good!

"Is it alright?" Alanganing ani Clyde. His voice unsure as he look at me for approval.

My mouth opened but for some reason I didn't know what to say, so I closed it again. I know I'm staring but I can't helped it. By the way the clothes fit his body so well, he looks like a model in the magazine I'm recently flipping.
I cleared my throat just to wash away my admiration. I can feel my cheeks starting to flush.

Nagtaka marahil si Clyde sa pananahimik ko kaya kinuha niya ang eyeglasses niyang pinatong sa lamesa at isinuot iyon. And just like that, the sexy adonis is gone and the nerd secretary is back. That thick rimmed eyeglasses is a spell-breaker. Malakas akong natawa na lalong ipinagtaka ni Clyde. Nagsalubong ang kilay niya.

"B-bakit? Masagwa ba?! 'Di ko b-bagay?!" Nag-aalala namang ani Clyde habang sinisipat ang sarili sa salamin.

"You look good. Just don't take your eyeglasses off." I reassured him with a smile. Ngumiti din si Clyde sa sinabi ko.

What the hell Bree?! Just don't take your eyeglasses off?! Why?! To hide the adonis beneath it?! Shīt! Really Bree?! Napangiwi ako sa laman ng isip ko ng mapabaling ako sa saleslady na titig na titig din kay Clyde. Napakunot ang noo ko dahil ngiting-ngiti ito sa lalaki na parang kinikilig. Malakas akong napatikhim na ikinalingon ng babae sa akin.

"Go change Clyde. We'll get that suit." Mataray na aniko pero sa saleslady ako nakatingin. Napatango ang saleslady pagkatapos ay napayuko.

This dressing up is a bad idea afterall!

Nakatitig lang ako sa magazine pero lumilipad nanaman ang isip ko sa naging itsura ni Clyde kanina. I felt myself getting giddy and restless at the sight of him earlier. I couldn't shake off how sexy he looked. Damn!

I was busy praising him on my mind when he called my name once again. He is wearing the plain polo I chose for him. He looked good again and I don't know why I'm having mixed feelings. Torn between dressing him up and not wanting girl's attention towards him when he is all dressed up.

And this feeling is freaking me out bigtime!

"I g-guess, that's o-okay." I didn't even know why the hell I'm stuttering. I cleared my throat once again.

"We'll get that too." Matalim na aniko sa saleslady na saglit na sumulyap lang at tumango.

I saw a few saleslady throwing glances over Clyde. Napabuntong hininga na lang ako. Mukhang ako ang magsisisi ngayon bakit ko pa naaya-aya ang lalaki na magpalit ng wardrobe. He is starting to get unwanted attention.

And I had enough of it kaya inaya ko na si Clyde na umuwi. Iaabot ko na ang card ko sa cashier ng inawat ako ni Clyde at iniumang niya ang sarili niyang card.

"But..." aniko habang tinignan lang ako ni Clyde at nginitian. Ngiting nakapagpatigil sandali ng pagtakbo ng utak ko.

"I can still buy my own clothes wife. Ikaw... may kailangan ka bang bilhin? I can buy your clothes too, if you want." Mahinahon at malambing na anito na ikinapula muli ng pisngi ko. Rinig ko ang mahinang bulungan ng mga saleslady na nakarinig sa sinabing iyon ni Clyde.

Yeah, right girls! Wife! You heard that right!

"No. I'm good." Malapad ang ngiting sagot ko sa kanya.

Naglalakad na kami sa mall ng biglang hawakan ni Clyde ang kamay ko. Pinagsalikop niya ang kamay namin at muling naglakad. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko sa simpleng ginagawa ni Clyde na ito.

"Do you want to watch a movie?" Tanong ni Clyde sa akin na ikinalingon ko sa kanya.

"Are you serious?" Aniko sa kanya. Napataas ang isang kilay ko sa tanong niya.

"Why not? Nandito na rin lang tayo eh." Kibit balikat na sagot ni Clyde sabay nguso sa harapan niya na ikinalingon ko doon. Nasa tapat nga kami ng movie theatre ng mall.

"Ano bang movie genre ang pinapanood mo? Look! May romcom oh! And I think we're right on time! Don't worry I'll get us luxury seat para recliners ang upuan, you can totally relax." Excited na anito kaya naman hindi na ako nakatanggi pa ng hatakin niya ako palapit sa ticket booth.

Really Bree? Kelan ka pa nanood ng romcom movie?! I've always been a documentary kinda gal. I always watch news or discovery channel in my television and nothing else.

Pero heto at nakapila kami ngayon papasok sa isang romance movie na alam kong tutulugan ko. Clyde also bought us a bucket of popcorn and lemonade drinks. He is balancing the drinks and paperbags of his new clothes in his hands while I'm holding the popcorn as we stood in the line.

Spur of the moment!

That is what makes me say yes. Kastigo ko sa sarili ko. I looked at Clyde who seems at ease at his seat. He smiled at me which made me look away.

Now I am awkward around him! Dammit! Why do I have to be so affected with the way he looked earlier. It messed up my mind pretty bad!

Nag-umpisa na ang palabas kaya naman wala na akong nagawa kundi panoorin iyon. But I can't really focus my attention to what is playing on the screen. My mind keeps wandering to the guy beside me. I felt so concious of Clyde that everytime he would reach for the popcorn in my lap, I felt myself stiffened. This will be a long night.

Napansin marahil ni Clyde ang pagkaligalig ko ng biglang inakbay niya ang braso niya sa balikat ko. Nasundan ko na lang iyon ng tingin.

"Nilalamig ka ba?" Mahinang bulong niya na kumikiliti sa tenga ko. I can even smell his fresh breath with how close he whispered. Mabilis na lumayo ako sa mukha niya.

"No." Maikling sagot ko sa kanya. I sounded so defensive.

Pero hindi na niya tinanggal ang braso niya sa balikat ko na lalong nagpa-ilang sa akin. Tumalim ang tingin ko sa kamay niyang nasa balikat ko. Sisitahin ko na sana ang binata ng bigla itong tumawa. The sound of his laughter blended with the small crowd and it sounded comforting. He looks happy watching that silly movie that somehow I didn't wanna ruin it. And so I just let him enjoy his moment. I feel a little warmer anyway by the feel of his arm on my shoulder.

Pinanood ko na lang kung paano tumawa si Clyde sa mga corny na linya na sinasabi ng bidang lalaki sa bidang babae. At sa mukha ni Clyde ako natatawa. The movie is just as silly as Clyde. But soon I realized I'm laughing along with him.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon