21 The visitor

5.4K 150 7
                  

Bree POV

After our memorable vacation, I felt fantastic and renewed while at work. Even problems that arises to my new project, didn't sour my mood. Masaya akong nagtatrabaho lalo na at nakapag-destressed ako. I felt like nothing can ruin my day. Pero nagkakamali pala ako.

Halata ang galit sa mukha ni Clyde ng pabalang niyang buksan ang pinto ng opisina ko. My eyebrow instantly raised a question towards his untoward action.

"Mr. Devauer is right outside! Nangungulit na makita ka. I said he needed to set an appointment, pero ang sabi niya expected mo daw siya." He said in a monotone voice. So, iyon pala ang dahilan bakit sambakol ang mukha ni Clyde. Jealousy really doesn't suit him. Gusto kong matawa sa itsura niya pero ayoko naman na mas ikagalit niya iyon. I maintained my compose demeanour.

"Let him in." Striktong sagot ko na mas ikinakunot ng noo ni Clyde. His eyes are warning me to take back what I said pero nakipagmatigasan ako. Hindi siya kumikilos habang gigil pa ring hawak ang seradura ng pinto ng opisina ko.

"I said let him in, Clyde." Mariin ng utos ko. Hindi naman pwedeng ipagtabuyan ko ang isa sa mga investors at nagmamay-ari ng bankong humahawak sa finances ng kumpanya ko. Huminga muna ng malalim si Clyde tanda ng pagsuko bago tumalikod.

Pumasok ng pinto si Lucas Devauer na may malapad na ngiti sa labi. I knew why Clyde felt threatened by this guy. Napakagwapo naman kasi talaga ng binata. He has this positive vibe about him that is so charismatic.

"Hello stranger!" Masayang bati niya na ikinangiti ko ng malapad. I stood up ang shake his extended hand.

"Mr. Devauer." Bati ko naman habang itinataas baba niya ang kamay namin.

"Call me Lucas." Nakangiti pa din anito habang pinipisil-pisil ang kamay ko. Mabilis ko iyong binawi mula sa lalaki sabay turo sa upuan sa tapat ng  lamesa ko.

"Please sit down. It's nice of you to see me but why the sudden visit?" Deretsang tanong ko pagka-upo pa lang ni Devauer.

"Ah! Straight to the point. Busy ka ba? Nakakaistorbo ba ako? Pwede namang hinatayin kita mamayang uwian." Anito habang prenteng nakaupo sa receiving seat sa harapan ko.

"No. It's all right. So?" Mabilis na bawi ko sa suhestiyon niya. Lalo ng mag-aalburoto si Clyde kapag tumagal pa ang binata dito sa opisina. May inilapag itong envelop sa aking lamesa na may tatak ng logo ng banko nila.

"Well, actually I brought some documents that needs to be delivered to you. But these are all excuses, I actually wanted to see you." Lucas said with a shy smile. That panty-dropping smile that I'm sure a lot of women fell for.

But I wasn't surprised at all. In fact, I expected it. He was giving me hints of it at the ball.

Biglang bumukas ang pinto kaya nakaiwas ako sa pagsagot sa sinabi ni Lucas. Pumasok si Clyde na may dalang dalawang tasa ng kape. There is a grim expression on his face as he put the teacup on the table. Umiwas naman ako ng tingin ng salubungin ni Clyde ang mata ko.

"Coffee sir." Labas sa ilong na offer ni Clyde kay Lucas. Halata ang pagkadisgusto nila sa isa't isa. Clyde is burning holes in the back of Lucas' head by how intense he stares at him.

"Thank you." Walang ganang sagot naman ni Lucas na ikinangibit ng labi ni Clyde na halata ang pagkadisgusto sa lalaki.

"Ma'am, the Agaro meeting is at three. We need to be there or we'll be late." Pahayag ni Clyde na ubod ng lakas na halatang nagpaparinig kay Lucas. My eyebrow raised again. Dahil alam kong kakatapos lang namin ng meeting na iyon kaninang umaga. Clyde is obviously lying through his teeth. And I know why he is doing this. He got his message across. Lucas needs to leave. Nangungusap din ang mata ni Clyde habang tinuturo ng nguso nito si Lucas.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon