3 I need him

38.1K 885 16
                  

Bree POv

I consulted my very own lawyer but he too thinks that the only way to go around it is by marrying Dad's secretary. I was left with no option. Ang tanging problema ko na lang ay kung paano ko mapapapayag ang arogante kong secretary na pakasalan ako.

Elk! Just the thought of making that nerd my husband is enough to make me vomit my breakfast! Never in my wildest dreams will I see myself chasing after a guy for marriage and worst of all to a mere secretary. But here I am... stooping low just to marry a nerdy guy who is way below my standard!

'Di pa rin ako makapaniwala sa ginawa ni dad na ito. Hindi ko lubos maisip na magagawa niyang ipagkasundo ako para makasal, at higit na hindi ako makapaniwala na sa secretary pa na ubod ng baduy ang napili niya.

As I walked inside my office, I saw the arrogant secretary filing documents on my desk.

What in the hell did my dad sees in him?! I mean... just look at him!

He looks nerdy with his glasses on and a plaid red polo paired with pants that is too short for him, it shows off his white socks. His hair is in a sleek look. Dikit na dikit sa anit ang kanyang buhok na kulang na lang talaga ay suspender at braces at mukha na siyang nerd noong 70's. I tried to hide my disgusted look when he suddenly glance my way.

"Good Morning Ma'am." labas sa ilong na bati nito. I saw him placed an envelop at my desk. And my brow instantly raised.

"Is that your resignation letter, Clyde!?" Inis na tanong ko sa kanya. Ang aga-aga ay nabubwisit ako ng dahil sa baduy na lalaking ito.

Atat na mang iwan sa ere! Ano bang naisip ni dad bakit sa ganito ka-imposible at nerd na tao pa ako pinagkasundo!

"Yes Ma'am, but I will follow the one month rule of turn overs." Anito na mas lalong nagpakunot ng noo ko. I rolled my eyes at him as I sat myself down on my swivel chair. Tiningala ko siya at mapang-uyam na tinignan.

"Do you think this company even have a month!?" Sarkastiko kong sagot sa kanya.

"It was just because of company courtesy and rules." Mahinahong sagot nito.

"Oh spare me! You throw that courtesy out of the window when you decided to abandon this company. And rules?! Well, don't you live with that? I bet rules makes your life as boring as hell." Puno ng sarkasmong aniko sa kanya ngunit nagkibitbalikat lang ito na animo'y walang narinig na insulto. He always makes me feel annoyed with his brushed off manner, like what I said to him is unimportant and my views of him doesn't matter to him at all.

Binasa muli ni Clyde ang schedule ko sa araw na iyon at nagmamadaling lumabas. The day goes on na parang walang nangyaring komprontasyon. And days followed na parang walang nangyari totally.

Nagrerequest si Clyde ng bagong secretary sa HR department pero ako naman ngayon ang tumatanggi sa HR na magpadala.

Six days ago, ako ang atat na magpalit ng secretary. At ngayon ako naman ang pumipigil na magpalit ng secretary.

How Ironic!

Circumstances can sometimes turn your life upside down and inside out.

Clyde would still do his routine and read my schedules for me but he distant himself more. His greetings in the morning became monotonous and lose it's warming tone. He only talks if I ask him details about our meetings but besides that, he never asked me if I need anything or if I have some errands for him. He acts as if he wanted to stay away from me like I have some kind of infectious disease. And his brush off attitude angers me more but I can't do anything about it.

I'm the one who wants something from him. I need him more than he needs me. I need to convice him to agree to my father's request. I need him to marry me for the continuance of  this company. I need him for my future career and this company as well.

I fvcking need him!

And so changing tactics is a good idea. They say.. a way to a man's heart is through his stomach. Gasgas man pero naniniwala ako d'on. Howard likes food. My dad loves to eat too. So I conclude that men like their stomachs filled with high-calorie food. Kaya naman ako na mismo ang umorder ng overload meat pizza para sa departamento ko.

"Ah... ma'am may twenty boxes of pizza po na dito naka-address..." nag-aalangan na ani Clyde habang nakasilip lamang siya sa pinto ko. Halata ang pagtataka na nakarehistro sa kanyang mukha.

"Ah, yes. I ordered that. Give it to everyone and a box for us."aniko habang kunwari ay busy sa pagtitipa sa laptop ko.

"O...okay ma'am." Sagot lamang ni Clyde at muli siyang nawala sa paningin ko.

Hindi ko mapigilan ang mangiti. I'm planning on sharing a box of pizza with Clyde. At pagkatapos ay idedetalye ko na ang mga advantages na magkaroon ng makapangyarihan at mayamang asawa.

As expected Clyde came back with a box of pizza in his hand. Nilapag niya iyon sa lamesa sa harapan ko.

"Sit down..." I said

"Aalis na po ako." He said

Magkasabay pa kaming nagsalita non.

"Aalis ka na?!" Ulit ko sa sinabi niya habang nakatingin sa kanya. Napayuko si Clyde.

"Ma'am pinirmahan niyo po ang undertime request ko 'di ba?" Nakayuko pa ding turan niya.

"I did?!" Gulat at nasobrahan yata sa talim na aniko. Naalala kong pumirma ako sa ilang request ng empleyado ko na mag-undertime pero hindi ko maalalang kasama pala siya doon. They requested an undertime dahil magce-celebrate ng birthday ang general manager. Even I was invited but I kindly declined.

For Godsakes! I ordered twenty boxes of pizza just to talk to him!

"Opo. Ano kasi... ah... inimbitahan po ako ni Miss Janice..." ani Clyde. Doon na nag-umpisa akong mainis. He is choosing to be with Janice Meneses, our general manager rather than eat pizza with me.

"Then don't go! I need you to finish..." aniko sabay halungkat ng pwedeng iutos sa kanya. At ng makita ang presentation na ipe-present next meeting ay binuksan iyon at iniharap sa sekretarya. "this!"

Itinulak ng lalaki ang salamin niyang nahulog sa ilong niya ng isang daliri at napatitig sa inikot kong laptop.

"Pero ma'am sa katapusan pa po ang presentation na iyan!" May inis na rin akong naririnig sa pagsagot niya kaya mas lalo rin akong nainis.

"I need to double check it too, so I need it earlier! When I say do it now, you do it now! No questions asked! Who's the boss here anyway?!" Iritang sagot ko sa binata. Nakita ko ang pagkuyumos niya ng palad pero matigas siyang napatango.

"Yes ma'am." Narinig ko na lang sagot niya sabay pihit niya palabas.

"...and have your goddamn pizza!" Gigil na habol sigaw ko.

"Thank you ma'am. Pero busog pa ako." Anito sabay sarado ng pinto.

Nanggigigil na napukpok ko na lang ang lamesa ko na sa kasamaang palad ay naroon pala ang inilapag niyang pizza. The poor pizza was smashed to its box.

Why is it so hard to get along with that nerdy guy?! Ang gusto ko lang naman ay kumain kami ng sabay at lagpasan ang awkwardness naming dalawa. So I can tell him I need him!

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon