10 Heartbeat

33.2K 906 57
                  

Bree POV

"Bree, wake up!" Nakakakiliting bulong sa tenga ko. The guy's voice sounded sensual that I presume I'm dreaming of something naughty. A small whimper escaped my lips when a warm hand caresses my arm, it felt so real. But I realized it wasn't a dream when that hand shook me to conciousness. I disappointedly cracked my eyes open only to see a handsome face hovering over me. Napakunot ang noo ko sa lalaki. I don't recognized him at all. Am I still dreaming?

"Wifey, gising na." Anas ng gwapong lalaki. My eyes widened in recognition.  He sounded just like...

"Are you Clyde?!" Naguguluhang tanong ko sa kanya. Napakamot ng sentido si Clyde. And I admit, the act was a little cute. Wala siyang suot na eyeglasses at wala ding gel ang kanyang itim na buhok. I can't believe what I'm seeing. It's like he transformed into a totally different person. The hottie version.

Before, I thought he has a pair of beautiful eyes. But now, I think they look mesmerizing when seen upclose. His hair looks soft to touch that I wanted to run my fingers on them and his skin looks poreless, I felt envious. Nakaputing t-shirt lang ito paired with a blue checkered boxer shorts, kaya naman nawala ang kabaduyan niya sa pananamit.

"Siyempre ako ito! Ako lang naman ang nakatabi mo kagabi. Sino ba ang ine-expect mo?" Kunot-noong balik tanong niya. He sounded suspicious.

"I mean, I didn't recognize you without your eyeglasses." Napapahiyang sagot ko. He quickly reached for his eyeglasses on the nightstand table and wore them. Gusto ko tuloy magsisi sa sinabi ko dahil hindi ko na ulit makita ang nangungusap niyang mga mata. Natakpan iyon ng may grado nitong salamin.

"Ayan, okay na ba? Teka..." nagulat ako ng bigla niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko.

"What?!" Mataray pero may halong tarantang sita ko sa kanya habang inilalayo ko ang mukha ko sa mapang-inspeksyon na tingin niya. Something must have been wrong with my heart because it started to beat double time. Then I felt conscious of the fact that I just woke up. My hair must have been unruly and my eyes, puffy.

"Bakit parang ang pula ng mukha mo?! Dahil ba sa mumurahing sabon na pinagamit ko sa'yo?" Naroon ang pag-aalala sa boses niya. Napakapa naman ako sa pisngi kong nag-iinit.

My gawd! When did I learn how to blush?! I'm too old for this!

"Baka naman may sakit ka?" Clyde was about to feel my forehead when I shove his hands off.

"I-It's nothing! Move a-away!" Tarantang taboy ko sa lalaki sabay tulak sa balikat niya para lumayo siya. Lumayo naman siya gaya ng sabi ko.

"I'm sorry kung pinilit kitang gamitin ang mga hindi mo nakasanayan. I'll get your things right away." He sounded guilty, which made me feel bad.

"It's not the cheap soap. Mainit lang sa kwarto mo." Pagdadahilan ko na hindi nakatingin sa kanya.

"Ah! Ganon ba? Sige mamayang gabi lalakasan ko ang aircon. Nagluto ako ng almusal natin. Shower ka na tapos sabay tayong mag-almusal." Masayang aya ni Clyde na tinanguan ko na lang.

"I'll prepare the table." Clyde said then gave me a bright smile. Kinumpas ko lang ang kamay ko para isenyas na lumabas na siya. Clyde gave out a short chuckle then left.

What is happening to me! Bakit ganito na lang bigla ang reaksyon ko sa lalaking 'yon?!

Kinabog ko ang dibdib ko ng aking kamao habang patuloy pa rin iyon sa dobleng pagtibok. Mabilis akong napatakbo ng banyo ng makarinig ng paparating na yabag ng paa. I don't even know why I'm running! Nakiramdam ako sa saradong pinto ng banyo hanggang sa marinig ko muli ang pagsara ng pinto ng kwarto. Doon na ako nakahinga ng malalim. Dali-dali akong naghubad at itinapat ang katawan ko sa malamig na buhos ng shower ni Clyde. Wala man lang warmer ang binata sa shower niya, but I'm not complaining because I badly needed a cold shower.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon