9 Living together

35.5K 916 21
                  

Bree POV

I saw Clyde's back as soon as I open my office door, probably waiting for me.  He's busy talking to someone on his phone that he didn't see me standing near him.

"Althea, you have to get to know her better. Bree is not that bad." Tumaas ang isang kilay ko ng marinig ang aking pangalan. Looks like ako ang topic ng magkaptid na magkausap sa telepono. And I'm curious as hell kaya naman walang ingay na sinarado ko ang pinto ng opisina ko.

"So what if she's my boss?! Really Althea? Why would you think she's way out of my league? Dahil ba hindi ako kasing yaman niya?" Another long silence. Mukhang naglilitanya din ang kapatid nito sa kabilang linya. I saw Clyde massage his forehead then heavily sighed.

"Look, desisyon kong pakasalan siya. No one forced or threatened me to do this. Althea naman..." He sounded frustrated. 

So, Clyde's little bubbly sister is not  happy that I married his nerdy brother? So what?! Who cares?! This is already a done deal. His sister needs to get used to it!

Malakas akong tumikhim na ikinalingon sa akin ni Clyde. Agad din siyang nagpaalam sa kausap niya sa telepono at lumapit siya sa akin.

He is now facing me and I didn't know what to say or do. I don't even know why I'm suddenly clueless on how to deal with Clyde now that he's my...ulk... husband. This is a whole new level of awkwardness.

"I...I'm going home." Naiilang na nasabi ko na lang. Tumango lang si Clyde sabay kinuha niya ang bitbit kong laptop bag at shoulder bag. Hinayaan ko lang siyang dalhin iyon at sabay na kaming dumeretso sa personal elevator ko. Hindi umiimik si Clyde and I'm not the type who would start a conversation. Lalo na at naging mainit ang usapan namin kanina. Naroon pa rin ang inis ko sa lalaki.

"Did you approve of the condo renovation?" Anito sa akin sa mahinahong tono. He's obviously trying to casually start a conversation with me.

"Yeah." Walang gana kong sagot sa kanya. My eyes lazily inspecting my perfectly polished nails. Napakamot sa batok si Clyde dahil sa hindi ko pagbibigay ng atensiyon sa kanya.

"You look tired. Are you hungry? We can stop by your favourite restaurant if you want." Muling subok ni Clyde. Napahugot ako ng hininga.

"I just want to go home, okay?!" Nauubusan ng pasensiyang sagot ko kanya.

"Fine. Give me your keys, I'll drive and you can sleep on the way home." Aniya sa akin na nagpaalarma sa akin. Alertong napalingon ako kay Clyde at ngayon ay kuhang-kuha na niya ang buong atensiyon ko. I own a penthouse suite in an exclusive condominium, three blocks from here kaya mabilis lang makarating . He said I could sleep on the way home and that means...

"You mean... I have to... as in tonight?!" Kulang-kulang na tanong ko. Pero mukhang naintindihan naman iyon ni Clyde ng tumango-tango siya.

"It is in my condition. We will live in my house. I'll provide for our basic needs. Hindi  nga lang kasing rangya ng nakasanayan mo but still, I'll try my best to make you comfortable." Sagot nito.

"Keys." Ani Clyde sabay lahad ng palad niya. Naging blangko ang utak ko kaya naman wala akong nagawa ng kunin ni Clyde ang susi sa kamay ko.

Nagbabyahe na kami at ramdam ko ang tensiyon sa loob ng kotse habang palingon-lingon sa akin si Clyde.

"So... unang gabi natin bilang mag-asawa. We started in an unconventional way, but it doesn't mean it won't work. Right?" umpisa ni Clyde. The mention of our first night together ang nagpapakilabot sa buong katawan ko.  Napaghahalata ang excitement ng lalaki sa mga pinagsasasabi nito. May pasakalye pa ito para lang maipahiwatig ang gusto niya.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon