30 Madness

33K 904 42
                  

Bree POV

"What do you mean they want Argueles?" Bulyaw ko sa aking dalawang empleyado na nahihintakutang napayuko.

"M-m-ma'am.. iyon po ang sabi ni Sir Sinclair, they will invest only if Argueles will be in charge. Si Sir Devauer naman po nag pull out." nakayukong ani ni Aria. Pakiramdam ko nanlambot ang tuhod ko kaya mabilis akong naupo habang binabasa ang dokumentong nagsasabi hindi na sila mag-iinvest sa proyetong binuo ko. They clearly want to take Argueles' side. And if the board will know about this, I will be ousted in no time. They will make me step down due to mismanagement and it will fvcking crush me.

"Papaanong nangyari ito?!" 'Di makapaniwalang aniko. Kung kailan abot-kamay ko na ang expansion doon pa naman nagkaroon nanaman ng panibagong sisira doon. Alam ko na kasalanan ko naman ang lahat. The expansion was a risky move but I still pushed it even without assurance. Hindi ko naman inakalang magkakaproblema ng ganito.

"Aria, put Devaeur on the line." Utos ko sa sekretarya ko na kaagad naman lumabas pero sandali lang ay pumasok din muli ito sa opisina ko.

"Hindi ko po makontak ma'am." Kabadong sagot niya.

"Then keep calling! You!" Aniko sabay paling sa isa ko pang empleyado. Nagitla siya pero alistong humarap siya sa akin.

"Call Sinclair." Utos ko naman na kaagad niyang ikinalabas ng opisina ko.
Napasandal ako sa swivel chair ko at napapikit. My head is starting to ache. But I ignored it because I have a bigger problem at hand. I can't believe they took Argueles' side. Pero kung wala sila then I've got no funds to continue the expansion. Magigisa pa rin ako ng board. Kahit saan ko anggulo tignan, I'm at the losing end. Napailing ako at mapait na napangiti. Hindi ko akalain na ganito katuso si Argueles.

Napaderetso ako ng upo ng bumukas ang pinto ng opisina ko. Kabadong pumasok ang dalawang dalagang inutusan kong tumawag.

"Mr. Octavius Sinclair is not answering Ma'am."
"Si sir Lucas Devauer din po." Magkasunod na ani ng dalawa. Napatayo ako at napapadyak sa sobrang galit. Malakas na nahawi ko ang mga gamit ko sa lamesa sa sobrang galit ko.

"What the fvck!? Those mothafvckers! Fvck! Fvck!" Gigil na gigil na sigaw ko na nagpataranta sa dalawang empleyadong nasa harapan ko. Namumula na ako sa galit ng mapansin ang nakasandal sa aking bukas na pinto ng opisina. Nagtagpo ang aming mga mata. Galit na galit ang sa akin habang mapaglaro at nakakaloko naman ang nasa mga mata niya.

"Still got a very short fuse, Bree. You never seem to change." Anas ng baritonong boses na ikinalingon ng dalawa kong empleyado sa kanilang likod. Sabay silang napasinghap sa lalaking naroon. Halata sa mga mukha nila ang paghanga sa bagong dating. He pushes himself from leaning on the wall and walked past them. Kanda-haba naman ang leeg ni Aria at Brenda, gustong hindi matapos ang paninitig sa gwapong lalaki. Habang naiinis naman ako dahil sa dami ko ng problema ay dumagdag pa si Clyde.

Talk about wrong timing.

"Leave us." I snapped at my employees pero animo'y wala silang naririnig, halatang kinikilig at titig na titig sila kay Clyde.

"Aria, Brenda... Get the fvck out!" Sigaw ko. Kailangan ko pa silang tawagin sa pangalan nila para magising sa pagkatulala sa lalaki. Napilitan na silang lumabas.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon