29 settlement

35.8K 942 48
                  

Bree POV

Clyde tore his lips from mine then he suddenly pushed me towards the bed. It was a hard push that I fell on the bed bouncing from the impact. Mabilis na pumaibabaw sa akin si Clyde. He roughly hold me at my wrist and pressed it down above my head. His hand on my wrist is pressing so hard that I'm sure it will leave a mark. I couldn't help but winced at the pressure. I shrieked when he suddenly ripped my clothes from my chest with his other hand. Exposing my breast to his perusal. Muling inatake ni Clyde ang mga labi ko para sa isang mapagparusang halik. I can taste the metallic taste of my blood but Clyde kept on biting my lips. He is doing it rough and I can't even voice out my complain. I realized he wanted to hurt me, this is his way of revenge. I felt a tear rolled down my eyes and when Clyde felt it he stopped, but his eyes were still cold and unfeeling.

"Tell me wife, am I still beneath you?!" He mocked. I saw the glint of satisfaction in his eyes when he saw me teared up.

"Clyde..." I called his name. Hoping to make him remember who he was. He is not like this. I can't believe my gentle Clyde is gone.

"What?! Am I still not good enough for you? People like you always measures a person's worth by the size of their pockets. Now that I'm a De Vega, would I be good enough, Bree?! Tell me! Am I good enough?!" He screamed those words and fear started to make my body shake. He is scaring me now.

"Goddamn you! Answer me!" He was so angry. And I know I made him this way. Oh my God! I have ruined everything and I made this man miserable. I hurt him and humiliated him. I made him hate me!

Kusang tumaas ang kamay ko at humaplos iyon sa pisngi ni Clyde. I raised my head and reached for his lips. Giving him a gentle kiss. Naroon ang pagtataka na umukit sa mukha ni Clyde sa naging aksyon ko. He was taken aback and he suddenly moves away. Naupo ako habang nakaluhod pa rin si Clyde sa ibabaw ko. He was trapping me with his legs on either side of my waist.

"Clyde. This is not you. Please stop this..." nakakabinging halakhak ni Clyde ang pumutol sa iba ko pang sasabihin.

"This is not me? Why? What am I before? A pathetic fool?!" Muli naging mabangis ang itsura ni Clyde. His hands suddenly grabbed my exposed breast. Then he lowered his head and suckles one breast while kneading the other one. A moan escaped my lips but soon I was wincing in pain when I felt his teeth sink in, then he licked it and put butterfly kisses on the injured part as if he's consoling it for the pain that he caused. He is biting me, inflicting pain then requited it with pleasure afterward.

"Clyde..." muling sumamo kong tawag sa kanya. But he is way beyond hearing. Tinulak niya ako kaya muling napahiga ako sa kama. Then he quickly stripped out of his clothes. Napakagat labi na lang ako ng hatakin niya ng tuluyan ang damit ko hanggang sa mawarak na iyon at matanggal sa aking katawan. He ripped my panties apart. Ramdam ko rin ang pagkasira n'on sa aking balat. I know it will leave a painful mark on my skin. He wants to inflict pain. He wants his revenge.

Then he kiss me again. It wasn't gentle at all. He was biting my lips but even if what he is doing is painful I can still feel my body reacting to his maneuver. I answered his kisses with my sweetest response as much as I can. I'm persuading him to be gentle as I softly touched his face. He stopped kissing me, it's as if he knew what I am doing and he doesn't want it. He pinned down my hands against the bed. And without warning he entered me and I gasped at how much it hurts. He entered me in one full deep thrust and I can feel the pain of his sudden intrusion. He is not my gentle Clyde anymore. I felt my tears began to well up again as he thrusts again and again with no trace of tenderness.  And I let him.

He is clearly punishing me. He is trying to make me feel used. Like how I used him. I can feel his rage. I can feel it with every move he makes. And still, I let him.

I felt dirty that eventhough I know Clyde is using me, my body is betraying me and reacting to his every assault. He grabbed both my breasts and squeezed them as he thrusts into me but still I pleasurably moaned. My mind is telling me that this is wrong but my body still craves his touch. After our unexpected orgasms, I felt my body is in so much pain I couldn't even move a finger. I can feel my soreness all over and it weakens me. Ilang segundo kong pinikit ang aking mga mata.

Then Clyde slide down besides me. He didn't even utter a word. He pulled the sheet up to his body and turn his back on me. He didn't even looked at me. He just turn his back on me and sleep.

Fvck! I love him but I hate him tonight!

Nasambit ko na lang sa isip ko habang pinupunas ang luhang tumulo sa mata ko. I was too hurt by his actions. He is trying to make me feel like shît! At hindi maganda sa pakiramdam iyon. Ngayon pa na mahal na mahal ko na siya. Pero hindi rin ako makareklamo dahil ako ang naunang nagparamdam sa kanya ng kawalan ng halaga.

Pinilit kong bumangon kahit lahat na yata ng parte ng katawan ko ay masakit. Hindi pa ako nakakahakbang ng biglang magsalita si Clyde.

"Where the hell are you going?!" Paglingon ko sa kanya ay nakaupo na siya at nakasandal sa headboard ang ulo niya. Matalim ang mga matang itiningin ko sa kanya.

"Bathroom. Don't worry, I won't run away even if I wanted to!" Malakas na sagot ko at iika-ika akong naglakad ako patungong banyo. I was about to close the bathroom door ng may kamay na pumigil doon. Napaangat ang matalim na tingin ko kay Clyde. Pero walang salitang niluwagan lang niya ang pinto at pumasok din siya sa banyo. At habang nakatayo ako ay pinagmasdan niya ang wala kong saplot na katawan. His fingers where gentle when he traced the bruises on my breast. Clearly he wanted to see the extent of the pain that he inflicted. Bigla ang pagsuntok niya sa pinto ng banyo kaya napaigtad ako. He looks angry again, but this time he looks angry at himself. Then he brushed his fingers through his hair, frustration is evident on his face.

Nagkatitigan kami. His eyes became unreadable and mine still stonecold. He was about to kiss me but I turn my head away. Tumiim ang bagang ni Clyde. Hindi niya nagustuhan ang pag-iwas ko. Pero sobra akong nasaktan sa ginawa niya na ayoko muna siyang pagbigyan.

"Kung wala kang kailangan, pwede bang iwan mo na ako. I need to wash up." Matigas na aniko sa lalaki. The evil smirk is back on his lips.

"The sooner you get pregnant, the sooner you can get rid of me. So let's not make this harder for both of us. I want you in my bed every night. Understood?" He sternly said it. No trace of emotions at all. Tumango ako at pinilit ko ang sariling kong makipagtitigan sa kanya. Bigla kong naalala kung bakit nga pala ako sumunod pa sa kanya dito. If he's going to demand something from me, so was I.

"But in return, you'll give me your building, sign the annulment and Atty. Caliente will know nothing." Matigas na sagot ko din. Tumiim ang bagang ni Clyde at galit ang mababanaag sa mga mata nito kahit na ba nakangiti ang labi niya.

"Ah! I'm glad that we understood each other, Bree." Iyon lang ang sinabi nito pagkatapos ay lumabas na siya ng banyo.

Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon