13 The Maid

36.1K 982 28
                  

Bree POV

It became triple times awkward talking to Clyde at the office. We both jumped away from each other ng muntikan na kaming magkasalubong sa loob ng opisina ko. Hindi rin kami makatingin sa isa't isa. I just can't seem to face him after what happened between us. Dumating ang oras ng uwian kaya inaya na ako ni Clyde but I declined, telling him I have a lot to do at the office and for him to go home without me. Noong una ay gusto ni Clyde na sabay kaming umuwi na mariin kong tinanggihan.  Nangulit pa ito na hihintayin daw niya ako pero sinabi kong lalo akong hindi makakapag-concentrate sa trabaho sa isiping may pinaghihintay ako sa labas ng opisina ko. Kaya napilitan na ding maunang umuwi ni Clyde na ikinahinga ko ng maluwang. Parang binunutan ako ng tinik ng makita ang paglabas ng kotse ni Clyde sa building. Kita iyon mula sa glass walls ng opisina ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kanina. Parang nawawala kami sa sarili everytime na magkakalapit kami. It's kinda alarming, especially to me. I can't believe that I'm liplocking with my nerdy secretary slash temporary husband just moments ago. My mind is resisting what my body is yearning for and it's a battle I can't seem to win.

I came home late than usual and found him asleep in his bed with only a boxer on. I tiptoed until I'm at the foot of the bed and check if he's really asleep. Malalim at mabagal ang paghinga ni Clyde kaya sigurado akong tulog na siya. Napatitig ako sa mukha niya. Sa totoo lang, hindi naman pangit si Clyde, he looked average and he's definitely not my type.

With his eyes closed, there is nothing special about Clyde at all. But when my eyes travelled down to his lips, my heart seems to skip a beat. That talented lips that can kiss me into obliviousness are sexily parted. And that parted lips that are looking sinfully delicious is making me think naughty thoughts. Nag-uumpisa nanaman akong makaramdam ng pag-init ng pisngi kaya mabilis kong pinilig ang aking ulo. But my eyes betrayed me yet again when I found myself looking at his muscled chest down to his lean and six pack abs. Who would have thought that beneath his loose baduy polo, he possessed a sexy bod with muscles that are deliciously bulging at all the right places. Naikuyom ko ang kamay kong nangangating humawak sa mala-adonis na katawan ni Clyde. Naiinis na napakagat labi ako, diniinan ko pa iyon upang matauhan ako sa sakit.

What the hell Bree! Are you finding this repulsive nerd sexually attracting?! What the effing hell Bree! You're going crazy!

Mariin akong napapikit habang pinagagalitan ko ang sarili ko. Mabilis na umikot ako at agad tinungo ang banyo. I took a cold shower and stayed under the water to collect myself and before I do something I know I will regret in the end.

My hair was a little wet when I carefully lie down next to Clyde. Nanigas ang likod ko ng gumalaw ang aking katabi.

"Bree! Ginabi ka na." He huskily said. His bedroomy voice makes my heart thump like crazy in my chest again. Nawalan ng silbi ang pagpapakalma ko sa banyo kanina.

"Mmm... hmmm..." I hummed in response. Not trusting my shaky voice.

Napasinghap ako ng biglang yumakap si Clyde. Napatingin ako sa braso niyang pumatong sa aking bewang. Lumapat din ang likod ko sa dibdid ng binatang kanina lang ay tinititigan ko. He felt so warm. And even his breath that is fanning my neck felt so warm. And damn, It felt nice!

My Gawd! This is cuddling! Clyde is freaking cuddling me!

My mind is protesting but my body isn't listening at all. It's doing nothing to stop Clyde.

"Goodnight, wifey." Humihikab na ani Clyde habang lalong humigpit ang yakap niya. I relaxed when I heard Clyde's faint snores. Hindi ko na din namalayang napapikit ako at nakatulog habang nasa loob ng bisig ng binata.Bossy Bree Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon