14 [2]

1K 74 2

Powiedziałeś, że mam iść z tobą na bal. Oczywiście chciałam nie iść. Ale ty jak zawsze mnie przekonasz.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now