77 [2]

866 16 1

Kolejny dzień, który spędzamy razem. Jest super. Tylko boję się wyjechać i zostawić cię tylko z tym głupim pamiętnikiem.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now