27 [2]

935 70 0

Byłam dziś z Pattie na zakupach. W swoim towarzystwie czujemy się jak przyjaciółki.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now