79 [2]

822 20 0

Myślałeś, że serio zrobiliśmy sobie dziecko. Ale szybko wybiłam ci z głowy ten pomysł.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now