95 [2]

884 17 1

Obiecałam sobie, że wytłumaczę ci tą całą sytuację.. Po zakończeniu roku szkolnego.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now