6 [2]

997 81 13

Dziś byłeś bardzo zły. Krzyczałeś na mnie. A kiedy zapytałam się, co się dzieje. Kazałeś mi spierdalać.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now