14

1.1K 113 9

Błagałam mamę przez cały wieczór. Powiedziała, że nie i tyle. W takim razie będę siedzieć w domu i płakać.

Jesteście dobrymi dziećmi 😎
Dziś chyba dodam wszystkie

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now