4 [2]

1K 88 8

Miałam ochotę zwrócić całe śniadanie. Chyba mam grype. Świetnie. Czas iść do lekarza.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now