68 [2]

893 21 6

Byłeś u mnie w domu. Przyłapałam cię na czymś. Boże nadal nie mogę uwierzyć. Chcę usunąć to z mózgu.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now