65 [2]

823 18 3

Bawiliśmy się w chowanego. Wrzuciłeś mnie do basenu. Posrało cie Bieber. Jest zimna woda.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now