59 [2]

938 27 3

Zabrałeś mnie po szkole na rowery. Zajebiscie, że się wyjebałam. A ty się śmiałeś.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now