41

1K 103 6

Masz dziewięć dni Justin. Mój przyjaciel nazywa się Kevin. Jest ich kilku w szkole :)

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now