26

1K 102 7

Justin. Jebne cię jak jeszcze raz będziesz próbował mnie odszukać.O japierdole. Może nie ma u mnie słońca, czy coś. Ale poczułam się jakby już lato było 😎 czekam na to całym sercem. Może oceny naprawie XDXD

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now