78 [2]

848 16 1

Rozmawiałam z mamą na temat tego wszystkiego. I nie jest przekonana co do tego. Ale ja jestem.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now