44

1K 101 13

Dziś chciałam ci powiedzieć, że byłeś blisko.. Nie dam się tak łatwo. Ssaj kutasa Bieber.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now