27

1K 100 6

Chodziłam za tobą przez cały dzień. Byłeś z rodzeństwem. Jesteście tacy uroczy.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now