8 [2]

1K 86 4

Dziś mnie bardzo przepraszałeś i kupiłeś mi moją ulubioną czekoladę. Wytłumaczyłeś mi wszystko. Kocham cię.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now