15

1.2K 109 21

Mój przyjaciel, który był na koncercie cały czas wysyłał mi filmiki i zdjęcia. Na kilku z nich byłeś ty. Kocham go nad życie. Mam teraz więcej twoich zdjęć do mojego albumu.


Lmao chciałabym mieć przyjaciela. Ale chłopcy, których znam.. Szkoda gadać.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now