51 [2]

904 28 5

Dziś pojawiłam się w szkole. Byłeś taki szczęśliwy. Cały czas się do mnie przytulałeś i całowałeś w policzek.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now