29

1K 105 9

Miło z twojej strony, że w środku twoje szafki piszę dużymi literami SAN. Nie mam tak na imię Justin. Przecież wiesz.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now