70 [2]

841 21 2

Czy rodzice zawsze muszą robić nam zdjęcia? Pewnie wyszłam jak kaczka. A ty jak zawsze zajebiscie.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now