19

1K 98 6

Napisałeś test na piątkę. To dobrze. Powiem ci, że też dostałam dobrą ocenę.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now