76 [2]

899 17 6

Dam ci ten pamiętnik dzień po zakończeniu. Kiedy na wszystko będzie za późno.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now