32

1K 103 12

Słyszałam, że czujesz się już dobrze. Ah no i to widać. Dziś biegałeś po szkole i rozdawałeś róże. Mi też dałeś róże, ale ona była inna.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now