85 [2]

890 13 3

Do szkoły przyszło mało osób. Dobrze, że była Sally. Nawet nie wiesz jak cholernie się ucieszyła na to, że powiedziałam jej o dziecku.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now