37

1K 99 6

Cieszyłeś się, kiedy czytałeś poprzednią karteczke. Zrobiło mi się ciepło na serduszku.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now