31 [2]

944 64 5

Myślałam, że cię zabiję. Kiedy chciałeś pieprzyć się w szkolnej łazience.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now