💞

1K 28 56

Planuję dodać dalsze losy naszej kochanej Vi i Justina.

Dziękuję wam za gwiazdki i wyświetlania.

Odjebałam coś woooow.

Książka powstała w 2 dni. Dziś i wczoraj.

Nie wiem, co ja miałam w głowie robiąc taki spontan.

Ale jestem z siebie dumna.

I dzięki wam.. To wszystko miało sens.

Lol. Idę zaraz spać. Jutro szkoła. Jebać szkołę.

Dobra.. Tooo.. Czekajcie na dalsze losy naszej słodkiej parki.

Zobaczę, czy czas mi na to pozwoli.

Żeby to napisać.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now