CHAPTER 33

1.1M 30.7K 16K
                  

 Happy reading Iris Gonzaga. 

And Hi to Venice, Sharie Mallari, JessaLouXoxo, Erica Osorio, VieNang, RedDreamCatcher308, Stephanie Quino, Alleana Policarpio and Ainominako.

CHAPTER 33

DUE TO Khai's work, their trip was delayed for a week. At dahil nakapangako na siya sa kaibigan na hahayaan niya itong sumama kaya naman hinintay niyang makapag-file ito ng leave kahit gustong-gusto na niyang magbakasyon.

Pero mula ng makaalis ang eroplanong sinasakyan nila pa Cebu, tahimik si Khai sa tabi niya. He wasn't chatty as always and he always look deep in thoughts. At nang makalapag ang eroplano, tahimik itong inalalayan siya hanggang sa makasakay sila ng Taxi patungong sakayan ng bangka na maghahatid sa kanila sa Nalusuan Island.

Yes. She wanted to go back there. She wanted to be in that island again. Gusto niyang balikan ang mga ala-ala nila ni Beckett doon.

"Are you comfortable?" Tanung ni Khai na pumukaw sa kaniya.

Bumaling siya sa binata saka tumango. "Yes." Sagot niya. "Ikaw? Kanina ka pa parang wala sa sarili mo. Okay ka lang?"

He looked away. "I was just thinking of something."

"Ah." Tinitigan niya ang kaibigan nang hindi mabasa ang emosyon sa mukha nito, hinayaan nalang niya ito.

Hanggang sa makarating sila sa sakayan ng bangka at naihatid sila sa Nalusuan, wala pa ring imik ang binata kaya naman hinayaan na niya ito. Ini-enjoy nalang niya ang biyahe at paminsan-minsan ay napapangiti sa tuwing naalala niya ang takot ni Beckett sa malalim na dagat at kung paano niya ito dinamayan habang natatakot kahit gusto niya itong iwasan.

Those memories made her smile but at the same time, it makes her heart ached. It hurts. As always.

At nang makababa sila ng bangka at makatayo sa pahabang tulay na gawa sa kahoy na maghahatid sa kanila sa Isla, kaagad na bumalik ang mga ala-ala niya kay Beckett. Ang pagiging sweet nito, maalalahanin at pagiging malambing. When he took her heavy bag from her and when he covered her with his jacket because of the blazing sun.

All of it is coming back to her and her eyes watered.

God...she missed him so much.

"Okay ka lang?"

Nilingon niya si Khai na nakababa na rin sa bangka at buhat lahat ng bag nila. "Oo." She tried getting her bag but Khai hid it behind him. "Akin na ang bag ko."

"Ako na." Anito. "Buntis ka. Bawal sa mabibigat."

Napasimangot siya pero hindi na nagpumilit. Tama naman kasi ito. Buti nalang talaga sumama si Khai sa kaniya, kundi mahihirapan siguro siya lalo na sa bag niya.

It was a long walk to the Resort. Nang makarating sila doon, hinayaan niyang si Khai ang mag-asikaso ng lahat dahil napagod siya sa paglalakad. Mula ng magbuntis siya, ang dali na niyang mapagod. Hindi tulad noon na kahit ilang oras na lakaran o akyatan sa bundok ay kaya niya.

"Sexy." Tawag ni Khai sa atensiyon niya.

Tumingin siya rito habang minamasahe ang binti niya. "Ano?"

"Hindi daw available yong pinaka-book mong room."

Kaagad siyang napatayo at lumapit sa Resort Staff na kausap nito. "Anong hindi?" Kaagad na uminit ang ulo niya. "Gusto ko ang kuwarto na 'yon. I talked to one of your staff and she said available 'yon."

"Occupied po talaga siya, Ma'am—"

"No! I want that room!" Hindi niya napigilang magtaas ng boses. "You said it was available."

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon