CHAPTER 10

1.5M 30.7K 8.6K
                  

Happy Birthday to Chona Lee ❤

CHAPTER 10

MAHINANG NATAWA si Ruth ng buksan niya ang pinto ng bahay at bumungad sa kaniya si Beckett Furrer na may dalang isang maliit na glass vase na may laman na kalahating tubig at nasa loob niyon ang isang kalahati ng tangkay ng napakagandang orchid na kulay violet. It may not be her favorite color but the flower looks beautiful.

"Ano naman 'yan?" Usisa niya sa binata habang nakanguso ang labi sa hawak nitong vase. "Bakit may dala kang ganiyan? Naubusan na ba ng bulaklak ang mga flower shop para magdala ka rito ng puwede itanim na bulaklak?"

Hindi makatingin sa kaniya si Beckett. "I, ahm, I have, ahm, an explanation for this..."

"And that is?"

"Bouquet of flowers dies after a couple of days, so, I, ahm, brought you a live orchid instead. You can grow this in your front or backyard, and it will never die unless you don't take care of it." Napakamot ito sa batok, "ahm, sabi mo kasi noon, gusto ng babae ung may sense na lalaki, so... I'm trying—"

She leaned in and placed a soft kiss on his lips before taking the vase with orchid from his hand. "Salamat sa orchid."

Tumango si Beckett saka sumilip sa loob ng kabahayan. "Hindi mo ba ako papapasukin?"

Mahina siyang natawa saka pabirong isinara ang pintuan. "Ayaw ni Papa ng manliligaw. Baka tadtarin ka niya ng buhay." Seryuso niyang sabi. "Nagbabanta na 'yon kanina pa eh."

"Seriously?"

"Yep." Pigil niya ang matawa. "Oh, ano, tuloy ka pa ba sa panliligaw mo?" Bahagyan niyang inilapit ang mukha sa mukha ng binata saka bumulong. "Bakit ka pa manliligaw eh nakuha mo na ako. Nagbibiro lang naman ako kanina sa opisina, hinahamon lang kita kung kaya mo ba talaga. Sa panahon ngayon, hindi naman na pinapahalagahan ang panliligaw—"

"I'm doing this because I respect you, Ru. Regardless of what happened to us in New York."

Her heart thumped as she stared at Beckett's serious face.

"At saka, nagdesisyon na akong ligawan ka." Dagdag nito sa unang sinabi, "hindi ako ang tipo ng lalaki na umaatras sa mga napagdesisyunan na niya. Let me meet your father as your suitor. Bahala na kung anong mangyari sakin."

Her heart melted.

God! Why does he have to say those sweet words? Balak pa naman niyang sanang biruin ito pero heto, nakarma yata ang puso niya na ang bilis ng tibok.

Huminga siya ng malalim saka hinawakan ang kamay ng binata saka masuyo itong hinila papasok sa bahay nila.

His brave words made her smiled when she felt his hand getting cold and sweating.

Nilingon niya ang binata. "Kinakabahan ka?"

Tumikhim ito saka kinagat ang pang-ibabang labi. "This is my first time courting a woman in her own home. It feels—"

"Scary?"

"No. It feels weird, but good weird."

Pabiro niya itong inirapan saka itinabi muna ang dalang orchid ni Beckett bago iginiya ang binata patungong dining room.

"Kuya Idol!" Si Ralph kaagad ang nakapansin kay Beckett saka malapad na nginitian ang katabi. "Its nice to see you, Kuya."

Beckett smiled back. "The same, Kid. Kumusta?"

"Okay lang." Masayang sagot ni Ralph saka iminuwestra ang kamay sa magkatabing upuan sa hapag-kainan na bakante. "Upo ka, Idol. Tabi kayo ni Ate." Ngumisi ang loko niyang kapatid habang nanunudyo ang kislap ng mga mata.

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon