CHAPTER 6

1.6M 30.5K 10.5K
                  


CHAPTER 6

PAGMULAT NG MGA mata ni Ruth, kaagad niyang naramdaman ang hapdi sa pagkababae niya. Kaagad niyong pinaalala ang kapusukang nangyari kagabi. Ilang beses siyang inangkin ng binata na halos ikahibang niya ang sarap na hatid niyon. Lalo na ng patayin niya ang ilaw at tanging lampshade lang ang tumatanglaw sa kanila.

It was a night filled with passion, lust, need and desire.

Ang gabi kung saan naging marupok siya at pinagbigyan ang gusto ng katawan niya.

Sinabunutan niya ang sarili saka kagat ang labi na bumangon. Akmang aalis na siya ng kama ng bumukas ang pinto ng banyo at lumabas doon si Beckett na walang saplot habang tinutuyo nito ang basang buhok gamit ang puting tuwalya.

Pakiramdam niya ay nanuyo bigla ang lalamunan niya ng bumaba ang mga mata niya mula sa matitipuno nitong dibdib, sa nakakapaglaway nitong abs, pababa sa pagkalalaki nitong buhay na buhay sa umaga.

Ruth gulped before looking away. "Magdamit ka nga." Aniya na may pagkailang na nararamdaman.

"I saw you looking at my body, Ru." Lumapit sa kaniya si Beckett saka umupo sa ibabaw ng kama paharap sa kaniya saka bigla nalang siyang hinalikan sa mga labi. "It seems to me that you like seeing me naked."

Inirapan niya ang binata saka tinuro ang bathrobe na nasa sahig. If her memory serves her right, Beckett throw it on the floor last night. "Paabot nga."

Nangingiting sumunod naman si Beckett saka ibigay iyon sa kaniya.

Kaagad naman niyang sinuot iyon para hindi nito makita ang kahubdan niya saka umalis ng kama. But the moment she put her weight on her legs and thighs, it wobbles.

Muntik na siyang matumba, mabuti nalang nandoon si Beckett para saluhin at alalayan siya.

"Ayos ka lang ba?" May pag-aalala sa boses nito.

Napangiwi siya ng maramdamang mas lalong sumakit ang pagkababae niya. Ano pa kaya kung babasain niya iyon? Napailing siya saka umayos ng tayo, tiniis ang kirot at inalis ang braso ni Beckett na nakaalalay sa kaniya.

"I'm fine." Aniya saka dahan-dahang naglakad papuntang banyo. "Ginusto ko naman 'to e."

Nasa may pinto na siya ng banyo ng magsalita si Beckett. "Does your friend hurt?"

Kunot ang nuong nilingon niya si Beckett. "Sinong friend?

Bumaba ang tingin nito sa gitnang bahagi ng hita niya. "That friend."

Napapantastikuhan siyang napatitig sa binata, "yes, Furrer, my vagina hurts like hell. Inararo mo ba naman kagabi na parang wala ng bukas."

Gumuhit ang pilyong ngiti sa mga labi nito. "Hinayaan mo naman ako e. At saka, wala akong narinig na pagtutol mula sayo. So... don't just blame me, blame yourself as well. Hindi ko naman kasalanan kung masarap akong umararo."

Inirapan niya ang binata saka pumasok sa banyo. Nang maisara niya ang pinto niyo, narinig niyang tinawag ni Beckett ang pangalan niya.

"Ru?"

Sumandal siya sa pinto ng banyo na nakasara. "What?"

"What do you want for breakfast?"

Napailing nalang siya sa tanung nito. That means he's really staying. "Kahit ano basta hindi kita kasamang mag-agahan." Sagot niya.

Tumawa ang binata. "Too bad, Ru, I'll be having breakfast with you."

Umirap siya sa hangin saka nilapitan ang shower at binuksan iyon. Hindi na siya nag aksaya ng oras na templahin ang tubig, hinayaan niyang malamig na tubig ang tumatama sa katawan niya. Gusto niyang patayin ng malamig na tubig ang init sa katawan niya, na naging dahilan kung bakit sa ikalawang pagkakataon ay nagkamali na naman siya.

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon